Na chęcińskim zamku: co warto o nim wiedzieć?

Chęciny mogą się pochwalić malowniczymi ruinami królewskiego zamku, który niegdyś odgrywał bardzo ważną rolę. Dziś jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w rejonie Kielc oraz jedną z turystycznych wizytówek województwa świętokrzyskiego. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu?

Z kart historii: zamek w Chęcinach i jego dzieje

Królewski zamek w Chęcinach może się pochwalić zarówno malowniczym położeniem, jak i fascynującą przeszłością. Budowla ta powstała na przełomie XIII i XIV wieku, natomiast pierwsze wzmianki na jej temat pojawiają się w 1306 roku. Z najstarszych dokumentów dotyczących tego zamku wiemy, iż król Władysław Łokietek najpierw podarował go biskupowi Janowi Muskacie, jednak już wkrótce odebrał mu prawa do zamku i uczynił zeń królewską rezydencję. Już w początkach XIV wieku na chęcińskim zamku odbywały się ważne zjazdy, a w razie zagrożenia wojennego przechowywano tu najważniejsze kosztowności.

Wiadomo też, że jeszcze w XIV wieku z zamku zaczęto korzystać jak z więzienia, a w zamkowej wieży przebywali m.in. rycerze zakonu krzyżackiego, wzięci do niewoli podczas bitwy pod Grunwaldem. Nie były to jedyne funkcje, jakie spełniał ów zamek. Służył on jako schronienie dla królewskich wdów, a wśród najsłynniejszych mieszkanek zamku znalazła się królowa Bona.

Do naszych czasów zamek przetrwał jako ruina, co jest skutkiem częstych wojen, prowadzonych w XVII wieku. Najpierw wiele strat przyniósł rokosz Zebrzydowskiego, później zamek został zniszczony przez Szwedów. W początkach XVIII wieku zamek był już w dość kiepskim stanie, w związku z czym przestał pełnić rolę siedziby starostów. Koniec XVIII wieku to coraz większe zniszczenia oraz stopniowy proces popadania zamku w ruinę. Dopiero w połowie XX wieku zaczęto się interesować tym obiektem, dzięki czemu został on zabezpieczony jako trwała ruina.

Spacerkiem po zamkowych murach: na co warto zwrócić uwagę?

Choć zamek zachowany jest w formie trwałej ruiny, spacer po jego murach może na każdym z nas zrobić ogromne wrażenie. Jak zwiedzać ten obiekt? Najlepiej zacząć od zamku dolnego, przy którym wznosi się cylindryczna wieża strażnicza oraz kwadratowa baszta, wykorzystywana obecnie jako punkt widokowy. Inną ciekawostką, którą można ujrzeć w tej części zamku, jest studnia, zaopatrująca jego mieszkańców w wodę.

Przypomina ona o tym, że ta część zamku pełniła przede wszystkim funkcje gospodarcze. Po przejściu na teren zamku górnego (najstarszej części rezydencji), można ujrzeć kolejne pamiątki z dawnych czasów. Wciąż dobrze widoczne są tu pozostałości budynku mieszkalnego, wrażenie robi też wieża więzienna (będąca drugim punktem widokowym na zamku). W tej części budowli czekają też takie ciekawostki, jak skarbiec (w którym przechowywany był m.in. skarb Bony, mieszczący się na 24 wozach) oraz kaplica.

Zamek w Chęcinach jest ciekawą pamiątką z czasów średniowiecza oraz turystyczną wizytówką województwa świętokrzyskiego. Kto w czasie wycieczki po tej części kraju odwiedzi ten zabytek, ten będzie mógł spędzić wolny czas w ciekawy sposób, poszerzyć swą wiedzę z zakresu historii, a przy okazji nacieszyć się pięknymi widokami.